ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     
หมวดหมู่สินค้าและบริการ

----    อุปกรณ์สื่อสาร        

##     ตู้สาขาโทรศํพท์   PABX,
         ip pbx         voice recorder

         Headset


หมวดหมู่  อื่น ๆ  

    
    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ

 ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย
       ใช้งานกับเครื่อง Gsm Gateway
       Planet Tel ได้

   gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์


          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Tel


 ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
 02-521-4549(Auto),
 092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ


    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ        ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     

    เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ

หมวดหมู่สินค้าและบริการ

----    อุปกรณ์สื่อสาร        

##     ตู้สาขาโทรศํพท์   PABX,
         ip pbx         voice recorder

         Headset


หมวดหมู่  อื่น ๆ  
   

    
     
                                             บริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ
นำเข้าสินค้า ---จำหน่าย--บริการ---ติดตั้ง---รับปรึกษา---รับออกแบบ----รับวางระบบ----เช่าซื้อ----เช่ารายเดือน----รับทำประกันสินค้า MA
   บันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์บ้านเพื่อพัฒนาองค์กรฯ ราคาถูก เริ่มต้น 1 คู่สายขึ้นไป
                            voice logger บันทึกเสียงสนทนา
                            ทางโทรศัพท์เหมาะสำหรับองค์กรฯ
                            ใช้ตรวจสอบการสนทนาภายหลังเพื่อเป็นหลักฐานในการทำนิติกรรมหรือตรวจสอบการให้บริการ

        
  ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  มีราคาโปรโมชั่น !!!
   บันทึกได้ทั้งเบอร์หัวเครื่องอนาล็อค และเบอร์หัวเครื่องดิจิตอล  รองรับทุกความต้องการ...
    เราคือผู้เชื่ยวชาญในการติดตั้งระบบแบบครบวงจร ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และสินค้าทุกรายการมีบริการหลังการขาย...
     สอบถามข้อมูลฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500, 02-5214549(Auto)

     ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ            <<หน้าหลัก>>
    เหมาะสำหรับองค์กรฯและธุรกิจที่ต้องการบันทึกเสียงสนทนาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่...
   เช็คราคาล่าสุด ราคาถูก ราคาปัจจุบัน  บันทึกเริ่มต้น  1 - 128 เบอร์
    นำเข้าสินค้า ---จำหน่าย--บริการ---ติดตั้ง---รับปรึกษา---รับออกแบบ----รับวางระบบ----เช่าซื้อ----เช่ารายเดือน----รับทำประกันสินค้า MA
 

   
                ราคาถูก                                  ราคาปานกลาง                      ราคาสูงกว่าปานกลาง                         ราคาสูง

 ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ 4 คู่สาย planetpacificgroup
     คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนา
โทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค จำกัด จำหน่ายระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ มีให้เลือกตามงบประมาณของท่าน จำนวนคู่สาย 1 คู่สาย,4 - 8-16-24-32 คู่สายหรือมากกว่า ราคาประหยัด

   คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

 voice logger บันทึกสเียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติราคาถูก     คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

   คลิ๊กดูราคาโปรโมชั่น !!!

 
เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ สำหรับธุรกิจติดตามหนี้ จำหน่ายทั้งระบบครบวงจร

    คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์
  สำหรับองค์กรฯ

บันทึก   1,2,4,8,16  เบอร์

บันทึก  4,8  เบอร์

บันทึก  8,16,24,32 เบอร์

บันทึก  16,32,48,64 เบอร์

1,2,4,8,16  Line Telephone Recorder


Telephone Recorder
             USB
    

4,8 Line Telephone Recorder (Touch Display 5 Inch @SD card 32 GB, Hard Disk 500 GB)

           Standalone

8,16,24,32 Line Voice Logger, (HDD=3.5" 1 TB, TouchScreen=5")

           Standalone

16,32,48,64 Line Voice Logger, (4U Rack Mount Kit Hard Disk 500 GB, 1 TB Windows Based)


                    Standalone


   TR-500 
        คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ
หรือสำหรับบุคคล 
          ราคา  2,500.-(1 คู่สาย)

        

NAR-6100 S   

บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์
 คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด  
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ

 Standalone

NAR-6101 S   9,900.  (1 คู่สาย)
NAR-6102 S  10,900.- (2 คู่สาย)
NAR-6104 S   11,900.- (4 คู่สาย)

       

             NAR-7000  เช็คราคาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศํพท์แบบอัตโนมัติ     คลิ๊ก !! ดูรายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงสนทนาโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ
   
     
           Standalone

 ราคา 29,500 บาท (8 คู่สาย)
  ราคา 39,500 บาท  (16 คู่สาย)

      
       ราคาพิเศษ !!   

      รับประกัน  1  ปี

มีหลายระบบให้เลือก     
หากต้องการเลือกรุ่นให้ตรงกับจุดประสงค์การใช้งานและประหยัดงบประมาณ

ปรึกษาฝ่ายขาย โทร. 

02-521-4549(Auto)

บันทึก    เบอร์

บันทึก  1-2-4  เบอร์

บันทึก  8-16   เบอร์

บันทึกอัตโนมัติทุกคู่สาย

Automatic Telephone Recording on Analog Lines


บันทึกแบบอัตโนมัติ
เก็บข้อมูลแบบ SD card

1-2-4 Line Fully Stand-alone Network Voice Logger
Support SD card storage(8G, 16G, 32G and 64G)
   Standalone

8-16  Lines Standalone Voice Logger/Telephone Recording Box, 
support Web Brower Visiting.
Stand Alone, works independently without PC.Remote login via web browser(LAN/WAN), support network management.
   Standalone


บริษัทฯมีเจ้าหน้าที่
ที่เชี่ยวชาญเกี่่่ยวกับระบบ
พร้อมให้คำปรึกษาทั้งระบบครบวรจร...
ปรึกษา ฟรี !!  ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฝ่ายขาย โทร. 02-521-4549(Auto)
การบันทึกไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ
ส่วนตัว เป็นการบันทึกภายในองค์กรฯ
ไม่ใช่การบันทึกภายนอกองค์กรฯ

(ถูกต้องตามกฏหมาย)

    ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาองค์กรฯ และเพิ่มยอดขาย
    จำนวนคู่สายที่บันทึก  เลือกได้ตามขนาดธุรกิจ และตามงบประมาณของท่าน...
    รองรับทุกความต้องการ...


 voice logger บันทึกเสียงสนทนาอัตโนมัติ เริ่มต้นที่ 16 คู่สาย มีโปรโมชั่นราคาพิเศษ ติดต่อได้ที่ http://www.planetpacificgroup.com                        

ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ :     คุณภาพดี   ราคาประหยัด
เหมาะสำหรับทุกองค์กรฯ ตั้งแต่ SME - ขนาดใหญ่ เริ่มต้นบันทึก  1-2-4-8-16-24-32-64 คุ๋สายหรือมากกว่า
 • บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการบริการในขณะสนทนาและตรวจสอบภายหลัง
 • บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำนิติกรรมต่าง ๆ
 • บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลย้อนหลัง
 • บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
สำหรับงาน Telesales ในแต่ละธุรกิจ มีรับติดตั้งและวางระบบครบวงจร ในราคาพิเศษ !!!
จำหน่าย - ติดตั้ง ในเขต กรุงเทพฯ - ปริมณฑล  และต่างจังหวัดทั่วประเทศ
สอบถามหรือปรึกษาการวางระบบได้ที่ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500, 02-521-4549(Auto), 092-265-6126  

ด้วยระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
       ..       .เก็บทุกรายละเอียด...ที่ท่านต้องการ

ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ  สำหรับรุ่น  AR-Pro F Series 
แถม  Softeware  เพิ่มเติม  ระบบปฏิบัติการเพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษ.. Full Oftion   ดังนี้
 • โชว์เบอร์โทรเข้าโทรออก
 • ฟังเสียงสนทนาได้แบบ Real-Time ขณะสนทนา
 • แจ้งการบันทึกก่อนสนทนา
 • แจ้งเวลาพักเที่ยง / แจ้งเวลาเลิกงาน / แจ้งวันหยุดเทศกาลต่าง ๆ ได้
 • ฝากข้อความได้ขณะที่ไม่มีผู้รับสาย
 • ให้คะแนนประเมินการบริการหลังจากจบการสนทนา
 • รับเรื่องร้องเรียนการบริการ...
 • อื่น ๆ สอบถามฝ่ายขาย
คือผู้นำเทคโนโลยีทางด้านระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์สำหรับองค์กรฯ
และเราคือผู้เชี่ยวชาญ จำหน่ายและรับติดตั้งระบบแบบครบวงจร ...มานานกว่า 10  ปี  

นอกจากนี้ยังมีสินค้าเลียนแบบแบนด์ Artech หลายรุ่นหลายยี่ห้อ....ในราคาถูกให้ท่านเลือกใช้บริการ...

ปัจจัยที่ทางบริษัทฯ เลือกจำหน่าย แบนด์  ดังนี้

 1.  โรงงานผลิต  ก่อตั้งมานาน
 2.  โรงงานผลิด เป็นผู้นำเทคโนโลยี ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
 3.  แบนด์ Artech  มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่พัฒนาต่อเนื่อง
 4.  แบนด์ Artech สินค้าที่ทั่วโลกรู้จัก และใช้งาน และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
 5.  แบนด์ Artech เน้นรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบนด์ 
 6.  แบนด์ Artech เน้นคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน
 7.  แบนด์ Artech อายุการใช้งานของสินค้ายาวนานทุก Product
 8.  แบนด์ Artech  ประสิทธิภาพของระบบ  ดีเยี่ยม ผลตอบรับจากผู้ใช้งาน
 9.  แบนด์  Artech ฟังกชั่นการใช้งานของระบบทุก Product ตอบโจทย์ลูกค้า
10.  แบนด์  Artech  ราคาไม่สูง
11.  การรับประกันสินค้า แบนด์ Artech  มีอะไหล่สำรอง และมีการผลิดอย่างต่อเนื่อง  
12..แบนด์ Artech มีการพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานแบบต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยและให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
13. แบนด์ Artech มีการบริการหลังการขายที่ดี....
14. ฯลฯ และอีกหลายเหตุผลที่ทางบริษัทฯ เลือกจำหน่ายสินค้า แบนด์  
ให้ท่านมั่นใจว่า ถ้าเลือกใช้สินค้าแบนด์ ท่านจะได้สินค้าคุณภาพดี และไม่มีปัญหาตามมา
เนื่องจาก แบนด์ Artech เน้นในเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน...

องค์กรฯต่าง ๆ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
แบนด์ ให้ตรงวัตถุประสงค์ในการใช้งานและเหมาะกับธุรกิจในแต่ละประเภทของท่าน 
ในงบประมาณที่คุ้มค่า... 

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลที่ฝ่ายขาย โทร 02-971-1500, 02-521-4549(Auto), 092-265-6126   Contact Us :   ฝ่ายขาย 02-971-1500, 02-5214549 Auto, 092-2656126        sales@planetpacific.com
  
    สนใจสินค้า   :   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา / ขอโบว์ชัวร์สินค้า / สั่งซื้อสินค้า
    

                  


PLANET PACIFIC CO.,LTD.
19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
Sai Mai, Bangkok 10220 [ ศูนย์รวมเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับองค์กร ]
ฝ่ายขาย 02-971-1500, 02 521-4549 Auto  sales@planetpacific.com 
Hot Line : 092-265-6126

 
×