ระบบโทรศัพท์สำนักงานผ่านซิมประหยัดค่าโทรฯให้กับองค์ได้ 90%
    
    ฝ่ายขาย  โทร. 02-971-1500,
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
     


 ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย
       ใช้งานกับเครื่อง Gsm Gateway
       Planet Tel ได้

   gsm gateway planet tel ระบบประหยัดค่าโทรศพัท์

          
  Gsm Gateway Planet Tel        
  Gsm Gateway Planet Telหมวดหมู่สินค้าและบริการ

----    อุปกรณ์สื่อสาร        

##     ตู้สาขาโทรศํพท์   PABX,
         ip pbx         voice recorder

         Headset


หมวดหมู่  อื่น ๆ  ซิมบุฟเฟ่โทรฟรีทุกเครือข่าย เหมาจ่าย 599.-บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย
บริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ
นำเข้าสินค้า ---จำหน่าย--บริการ---ติดตั้ง---รับปรึกษา---รับออกแบบ----รับวางระบบ----เช่าซื้อ----เช่ารายเดือน----รับทำประกันสินค้า MA

Mobile GSM Gateways
ระบบโทรศัพท์สำนักงานโทรผ่าน SIM   เพื่อลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์
ทุก Ext. ภายในองค์กรฯโทรออกได้อย่างอิสระ ประหยัดค่าโทรศัพท์แบบเหมาจ่ายรายเดือน


Mobile GSM Gateways "Planet Tel"  3G, 4G LTE Gateways 
ราคาโปรโมชั่น !!!  ประจำเดือน พฤษภาคม  2563

   เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม
Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
     รับประกัน 1 ปี
 
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  1 ซิม

GSM850/1900Mhz, 900/1800Mhz 


 ราคาโปรโมชั่น   2,590  บาท
ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

    2 เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม

Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
  รับประกัน 1 ปี
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  1 ซิม

GSM850/900/1800/1900MHz  
       ราคาโปรโมชั่น   3,900 บาท
    ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

     เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม

Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
   รับประกัน 1 ปี
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  1 ซิม

WCDMA 850/1900/2100 Mhz.    
GSM  850/900/1800/1900 MHz.

ราคาโปรโมชั่น   4,900 บาท
ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

   4 เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม 

Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ, 
Line mobile PBX
 รับประกัน 1 ปี
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  1 ซิม
GSM850/900/1800/1900MHz   

ราคาโปรโมชั่น   4,900 บาท
ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

  5 เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม

Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
   รับประกัน 1 ปี
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  1  ซิม
GSM850/900/1800/1900MHz 
 ราคาโปรโมชั่น   4,900 บาท
ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

   6 เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม

Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
    รับประกัน 1 ปี
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  1  ซิม

WCDMA 850/1900/2100 Mhz.    
GSM  850/900/1800/1900 MHz.

ราคาโปรโมชั่น   5,900 บาท
ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

    7 เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม

Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
    รับประกัน 1 ปี
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  2  ซิม
GSM 850/900/1800/1900MHz 

ราคาโปรโมชั่น   7,800 บาท
ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม


Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
    รับประกัน 1 ปี
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  4 ซิม และ 8 ซิม
GSM  850/900/1800/1900MHz 

ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

  9 เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม  
Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
       มีราคาโปรโมชั่น !
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  4 ซิม และ 8 ซิม
  WCDMA 900/2100Mhz

ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

  10 เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม

Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
    มีราคาโปรโมชั่น !
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  16  ซิม
GSM850/900/1800/1900MHz 

ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

    11 เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม 

Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
   มีราคาโปรโมชั่น !
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  16  ซิม

WCDMA 
900/2100Mhz


ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

   12  เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม
Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX
   มีราคาโปรโมชั่น !
Planet Tel Gsm Gateway PBX
รุ่น 1 เครื่องต่อ  32  ซิม 
 GSM850/900/1800/1900MHz 

ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม


                    

   13  เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม

Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX

    มีราคาโปรโมชั่น !

Planet Tel Gsm Gateway PBX

รุ่น 1 เครื่องต่อ  32  ซิม

WCDMA 900/2100Mhz

ระบบประหยัดค่าโทรฯ

ผ่านซิม

  14  เครื่องแปลงสัญญาณมือถือ,gsm gateway,line mobile,ประหยัดค่าโทร,ระบบสำนักงานผ่านซิม

Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,
Line mobile PBX

      มีราคาโปรโมชั่น !    

Planet Tel Gsm Gateway PBX

      โทรศัพท์บ้านใส่ซิม
      1 เครื่อง/ซิม

       GSM850/900/1800/1900MHz 
 ราคาโปรโมชั่น   1,290 บาท
ระบบประหยัดค่าโทรฯผ่านซิม

       


ใช้ได้กับซิมการ์ด ทุกระบบ
Mobile Gsm Gateway,
เครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์มือถือ,Line mobile PBX              

GSM-----WCDMA----LTE    "Planet Tel" มีให้เลือกครบตามความต้องการ

GSM    -----VoIP GSM/CDMA Gateway
WCDMA----VoIP GSM/CDMA Gateway
LTE      ------VoIP LTE Gateway

Planet Tel gsm gateway pbx  ราคาถูก...คุณภาพดี...
รุ่น 1 เบอร์/เครื่อง, และรุ่น 2 เบอร์ /เครื่อง ,และรุ่น 4 - 8 -16 และ 32 เบอร์ /เครื่อง
VoIP GSM/CDMA Gateway  สอบถามราคาโปรโมชั่นได้ที่ ฝ่ายขาย 02-5214549(Auto), 02-971-1500     

ประหยัดค่าโทรศัพท์ภายในองค์กรฯโทรออกจากเครื่องโทรศัพท์ภายในด้วยโปรโมชั่น SIM 
เหมาจ่าย บุฟเฟ่  449.-/เดือน    ใช้งานได้กับซิมการ์ดได้ทุกเครือข่าย รองรับทุกคลื่นความถี่  
ใช้สำหรับโทรเข้า-โทรออก เท่านั้น ไม่สามารถเล่นเน็ทได้ /  ไม่ได้โทรผ่านอินเตอร์เน็ท โทรผ่านเครือข่าย gsm 

โทรออกต่อเนื่อง----ต้องการลดค่าโทรศัพท์ฯในองค์กรฯ----ต้องการแชร์ระบบมือถือใช้งานทั้งองค์กรฯ ผ่าน ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX----
ระบบเดิมที่ใช้สำหรับโทรเข้า-ออก ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ เพียงเลือกช่องทางในการโทรออก...ผ่าน PABX
วิธีใช้งาน
เช่นระบบเดิมตัดเลข 9 ในการโทรออกโชว์ปลายทางเป็นเบอร์พื้นฐาน 02,0XX  ระบบ  Planet Tel จะตัดเลข 9 หรือเลข 88 โชว์เป็นเบอร์มือถือ


Mobile GSM Gateways "Planet Tel" 3G, 4G LTE Gateways 
อุปกรณ์แปลงสัญญาณมือถือเพื่อเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ PABX, และ ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ IP PBX 

ิbobile gsm gateways

ระบบเครื่องไม่ได้ปล่อยสัญญาณ  WiFi  (ไม่ได้ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ท) เป็นระบบโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกับซิมการ์ดสำหรับโทรออก
โทรออกผ่านสัญญาณ  ais, dtac, true  ไม่ใช่ระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ท
ตัวเครื่องทุกรุ่นมีช่องสำหรับใส่ซิมการ์ด และมีช่องสำหรับต่อเครื่องโทรศัพท์บ้าน,หรือโทรศัพท์ภายใน Ext., ตู้สาขา PABX

เหมาะสำหรับ
 • บริษัทฯ ห้างร้าน องค์กรฯ หรือหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ในองค์กรฯสูง 
 • ทุกองค์กรฯ ที่มีค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือสูง
 • ทุกองค์กรฯ ที่มีโปรฯมือถือใช้อยู่แล้วต้องการแชร์การใช้งานในองค์กรฯ
 • สำหรับธุรกิจ Telesale (เทเลเซล) ประหยัดค่าโทรผ่านซิมมือถือ แบบเหมาจ่าย 
 • สำหรับธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการบันทึกเสียงสนทนาเบอร์มือถือจะต้องใช้งานร่วมกับเครื่อง 3 G Gsm Gateway
 • สำหรับสถานที่ที่ขาดแคลนเบอร์พื้นฐานฯ หรือเบอร์พื้นฐานมีปัญหาเรื่องคู่่สาย
 • สำหรับผู้สูงอายุ สะดวกในการรับโทรศัพท์ในสถานที่ที่ไม่มีเบอร์พื้นฐาน
 • สำหรับใช้งานต่อกับระบบรักษาความปลอดภัยสัญญาณกันขโมย เพื่อใช้แทนโทรศัพท์พื้นฐาน ป้องกันการตัดสายโทรศัพท์ได้
ความสามารถของระบบเครื่อง 3G Gsm Gateway  "Planet Tel"
โทรออกผ่านโปรโมชั่นซิมมือถือ ไม่ได้ผ่านอินเตอร์เน็ท
 • ตัวเครื่องสามารถต่อกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX  ที่ท่านมีอยู่แล้วได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
 • ตัวเครื่องต่อตรงเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ทั่วไปได้
 • ตัวเครื่องต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์แบบไร้สายได้
 • ตัวเครื่อง คงทน แข็งแรง  คุณภาพดี อายุการใช้งานยาวนาน
 • คุณภาพเสียงคมชัดเหมือนโทรศัพท์บ้านทั่วไป
 • ประหยัดค่าโทรศัพท์ในองค์กรฯ ในทุกธุรกิจ ผ่านซิมบุฟเฟ่ โทรฟรีทุกเครือข่าย
 • สามารถใช้งานร่วมกับระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้
สินค้ารับประกัน 1 ปี  

Contact Us :   ฝ่ายขาย 02-971-1500, 02-5214549 Auto, 092-2656126        sales@planetpacific.com
  
    สนใจสินค้า   :   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา / ขอโบว์ชัวร์สินค้า / สั่งซื้อสินค้า
    สินค้ามีบริการหลังการขายทุกรายการ...
    

                  


PLANET PACIFIC CO.,LTD.
19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
Sai Mai, Bangkok 10220 [ ศูนย์รวมเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับองค์กร ]
ฝ่ายขาย 02-971-1500, 02 521-4549 Auto  sales@planetpacific.com 
Hot Line : 092-265-6126

×