ระบบโทรศัพท์สำนักงานผ่านซิมประหยัดค่าโทรฯให้กับองค์ได้ 90%