logo planet pacific    
    ฝ่ายขาย  โทร. 
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
    065-239-1479  
    065-239-1794   
    065-239-2251
    065-239-1714    
    065-239-1742
    065-239-1745 
    0922656126

สำหรับบริษัทฯ ห้างร้าน           องค์กรฯ

-   สำหรับ Call Center

-   สำหรับงาน เทเลเซล


บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
เลขที่  19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
Sai Mai, Bangkok 10220                                                                                  

ริษัทฯให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ        


นำเข้าสินค้า ---จำหน่าย--บริการ---ติดตั้ง---รับปรึกษา---รับออกแบบ----
รับวางระบบ----เช่าซื้อ----เช่ารายเดือน----รับทำประกันสินค้า MA  PN Pro Server  Call Canter Solution   เริ่มต้น  1-2-4-8-16-24-32-64 คู่สาย
  
  ระบบสำรวจการบริการ    "บันทึกเสียงสนทนาพร้อมประเมินการบริการ Call Center"
ระบบสำรวจการบริการ    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายขาย โทร. 02-5214549

การพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง หรือการพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์ และชื่อเสียงของการให้บริการ
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักนำไปสู่เป้าหมายของธุรกิจ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ธุรกิจจำเป็นต้องตื่นตัว...
เพื่อไม่ให้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด...
เป็นการต่อยอดทางธุรกิจแบบยั่งยืน...บริษัทฯที่มีเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับจะให้ความสำคัญกับเรื่องการบริการที่เป็นเลิศเพื่อผูกมัดใจลูกค้าแล้วท่านจะทราบได้อย่างไรว่าการให้บริการของบุคลากรของท่าน
สร้างความประทับใจหรือผูกมัดใจลูกค้าของท่านให้กลับมาใช้บริการต่อ หรือสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ระดับใด และจะต้องปรับปรุงการบริการทางด้านใด เพื่อนำไปสู่สุดยอดการเป็นผู้นำทางด้านการตลาดในเรื่องสินค้าและบริการ...

การสร้างกลยุทธ์สุดยอดแห่งการบริการ
เป็นการพัฒนาทัศนคติและจิตสำนึกการบริการให้กับพนักงานในองค์กรฯ /นวัตกรรมการบริการ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าด้วยการบริการที่เป็นเลิศ
การบริหารและการจัดการเรื่องการร้องเรียน
การพัฒนาทัศนคติและบุคลิกเพื่อการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
การสร้างโอกาสทางธุรกิจกับการจัดการ

โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน  เหมาะสำหรับทุกองค์กรตั้งแต่ขนาด SME-ขนาดใหญ่
ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน   /  เก็บทุกรายละเอียดที่ท่านต้องการ  /  มีราคาโปรโมชั่น !!!


แบบสำรวจการบริการของลูกค้า ใช้เป็นข้อมูลทางด้านการตลาดเพื่อนำมาพัฒนางานหรือปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ เพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจกับคู่แข่งขัน และเพิ่มยอดขายได้ 100%

อาทิเช่น  
  • ความพึงพอใจของลูกค้าที่ติดต่อมายัง Call Center 
  • ความพึงพอใจของสินค้าและบริการ
  • ความพึงพอใจในเรื่องเวลาในการให้บริการ
  • ความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย
                                                             ระบบให้คะแนนการบริการ call center
  • ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ / ความคิดเห็นกับผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ต้องการร้องเรียนเรื่องการบริการของเจ้าหน้าที่หรือร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ
  • แจ้งปัญหาในการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์
  • แนะนำการบริการ หรือ อื่น ๆ
                                       


        

ติดต่อฝ่ายขาย/ฝ่ายบริการลูกค้า 
โทร. 02-521-4549(Auto), 092-265-6126, 065-239-1479, 065-239-1794,  
 065-239-2251, 065-239-1714, 065-239-1742, 065-239-1745 
   0922656126    
     

เวลาทำการ จันทร์ -เสาร์  9.00 - 18.00 น.

ยืนยันการสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูล  :    sales@planetpacific.com 


Contact Us :   ฝ่ายขาย 02-5214549 Auto, 092-2656126        sales@planetpacific.com
  
    สนใจสินค้า   :   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา / ขอโบว์ชัวร์สินค้า / สั่งซื้อสินค้า

    สินค้ามีบริการหลังการขายทุกรายการ...

    

                  

   logo planet pacific
PLANET PACIFIC 
GOOD PRODUCT CO., LTD.

19/395 Soi Phaholyothin 54, Phaholyothin Rd. Khlong Thanon, 
Sai Mai, Bangkok 10220 [ ศูนย์รวมเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสารสำหรับองค์กร ]
ฝ่ายขาย 02 521-4549 Auto  sales@planetpacific.com 
Hot Line : 092-265-6126

×