ฝ่ายขาย  โทร. 
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
    065-291-7944   
    065-291-7946   
    065-291-7954
    065-291-7955    
    065-291-7956 
    0922656126
     
  บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้สด์ โปรดักส์ จำกัด
  บริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ        

  

Telephone with headset

  DT30          DT40      DT60     VF560                                            หน้า  DT40

            

           DT30

           DT40 

             DT60 

            VF560

 

 DT40 电话耳机

 DT60 电话耳机

 

Telephone with Headset

 Telephone with Headset

  Telephone with Headset

 

Telephone with Headset

         FOR600 

        FOR630

 FOR600 高清晰耳机

 FOR630 电话耳麦

     Headset

 

        Headset
  DT40   Telephone with Headset                              
 • Description: Call center Caller ID telephone dial pad with monaural headset, handset and hand-free speaker

  Characteristics :

 • Equipped with noise canceling headset FOR630
 • 16 bit caller number display(DTMF & FSK signal, auto detecting)
 • 24 groups 16 bit incoming number search
 • 7 groups 16 bit outgoing number search
 • 1 group 32 bit automatic IP dial-up
 • 32 bit number pre-dialing and error correction
 • 1 bit PABX code
 • 5 bit calling region code filtering
 • Ringing and in use indicator
 • With waiting music, microphone can be mute and music is played
 • Flash time 100/120/180/300/600/1000ms optional
 • Ringing tone volume adjustable, can be mute and switched to headphone
 • Intelligent communication mute with lamp indication
 • Tone/Pulse dialing mode setting
 • Automatic answering switch
 • With RJ11 headset socket
 • Headset stand
 • Communication can be switched among headset, handset and handsfree speaker, with lamp indication
 • 7 degrees volume adjustment for headset, handset and handsfree speaker
 • Auto/Manual answering optional
 • Intelligent backlight indication(external power source required)
 • Hands-free speaker volume amplification(external power source required)
 • 16 bit digital widescreen LCD display, brightness adjustable
 • DC9V power port is available
DT40 电话耳机
×