ฝ่ายขาย  โทร. 
    02-521-4549(Auto),
    092-265-6126
    065-291-7944   
    065-291-7946   
    065-291-7954
    065-291-7955    
    065-291-7956 
    0922656126
     
 • บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค กู้สด์ โปรดักส์ จำกัด
  ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ         •  Telephone with headset

    DT30          DT40      DT60     VF560                                    หน้า  FOR600

              

             DT30

             DT40 

               DT60 

              VF560

   

   DT40 电话耳机

   DT60 电话耳机

   


   

   

              FOR600 

          FOR630

   FOR600 高清晰耳机

   FOR630 电话耳麦

   

    • FOR600

 • Description:Most Popular Monaural Call Center Headset

  Characteristics:

 • Classical & Comfortable design for all-day use
 • Noise canceling microphone perfect for noisy environments
 • Stainless steel headband free stretchable to fit different head size
 • Soft gel T-bar for greater comfort resting
 • Mic arm rotating by 300 degrees, allowing the headset to be worn on either ear
 • Specialized 3.5mm Hion style Quick Disconnecting cord
 • Plug option: RJ11 for telephones & 3.5mm *2 for computers
 • Free replaceable Mic cushion & Ear pad, 2pcs each
 • Each piece packed in EPE bag & color box, 60pcs each carton
 • CE, ISO9001:2008
FOR600 高清晰耳机

×