บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด
  ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ  

  จัดรายการส่งเสริมการขาย ประจำเดือน  ก.ค. 63

   จำหน่ายซิม AIS (แพคเก็จโทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท เป็นเบอร์ใหม่รายเดือน  ไม่สามารถใช้เบอร์เดิมได้)
  หากต้องการอินเตอร์เน็ทเพิ่ม สอบถามฝ่ายขาย 02-5214549(Auto), 092-265-6126
  email :  sales@planetpacific.com
   
  
    โปรโมชั่นเดือน ก.ค. 63       
แพคเก็จรายเดือน     โทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท 
 ไม่ผูกมัดสัญญาการใช้บริการขั้นต่ำ  กรณียกเลิกแจ้งล่วงหน้า 15-30 วันมีผลในรอบบิลถัดไป
 ไม่เรียกเก็บค่าใช้บริการล่วงหน้า

อัตราค่าซิมแรกเข้า  (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว)  

นิติบุคคล  

ซื้อพร้อมเครื่อง Mobile Gsm Gateways   ฟรี !!  ค่าซิมแรกเข้า

สำหรับลูกค้าที่ซื้อซิมอย่างเดียว แต่ไม่ได้ซื้อเครื่อง Mobile Gsm GAteways  ดังนี้
1. ชำระค่าซิมแรกเข้า  ในอัตรา  350, 500 , 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนซิมที่ขอใช้บริการ
    ชำระในวันที่ส่งเอกสารขอใช้บริการ
2. ค่าใช้บริการรายเดือน  (ชำระเมื่อใช้บริการครบ 1 เดือน) ไม่เรียกเก็บมัดจำใด ๆ
    รอบิลเรียกเก็บจ่ายผ่านธนาคาร สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
  
บุคคลธรรมดา  

สามารถขอใช้บริการได้  ชำระเงิน 1  รอบบิลก่อนใช้บริการ

1. ชำระค่าซิมแรกเข้า  ในอัตรา  350, 500 , 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนซิมที่ขอใช้บริการ
    ชำระในวันที่ส่งเอกสารขอใช้บริการ
2. ค่าใช้บริการรายเดือน  (ชำระก่อนใช้บริการ 1 รอบบิล) 
    และในรอบบิลเดือนถัดไป รอบิลเรียกเก็บจ่ายผ่านธนาคาร 


รอบบิลการใช้งาน  

นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา

ตัดรอบบิลทุกวันที่  1- 31  ของเดือน  หากใช้งานในเดือนแรกไม่ครบเดือน คิดถัวเฉลี่ยเป็นวัน

กำหนดชำะเงินทุกวันที่   30  ของเดือน   (รอบิลเรียกเก็บชำระผ่านธนาคาร)
สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% หรือ 1.5%  ตามที่รัฐบาลกำหนดได้
×