บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด
  ริษัทฯผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรฯ  

  จัดรายการส่งเสริมการขาย ประจำเดือน  ก.ค. 63

   จำหน่ายซิม AIS (แพคเก็จโทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท เป็นเบอร์ใหม่รายเดือน  ไม่สามารถใช้เบอร์เดิมได้)
  หากต้องการอินเตอร์เน็ทเพิ่ม สอบถามฝ่ายขาย 02-5214549(Auto), 092-265-6126
  email :  sales@planetpacific.com
  
  
    โปรโมชั่นเดือน ก.ค. 63       
  แพคเก็จรายเดือน     โทรอย่างเดียวไม่มีเน็ท 
   ไม่ผูกมัดสัญญาการใช้บริการขั้นต่ำ  กรณียกเลิกแจ้งล่วงหน้า 15-30 วันมีผลในรอบบิลถัดไป
   ไม่เรียกเก็บค่าใช้บริการล่วงหน้า

ต้องการขอใช้บริการ โทรฝ่ายขาย  092-265-6126  หรือ  ติดต่อ emailsales@planetpacific.com

อัตราค่าซิมแรกเข้า  (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 

 
อัตราโปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ท่านได้รับ ขึ้นอยู่กับจำนวนซิมที่ขอใช้บริการ   ย้อนดูโปรโมชั่นเดือน มิ.ย. 63

โปรโมชั่นดังกล่าว มีจำนวนจำกัด +++ !!!   ที่ศูนย์บริการ AIS ไม่มีจำหน่าย...

  • เป็นรายการส่งเสริมการขายของบริษัทฯเท่านั้น !!!
  • สนใจสั่งซื้อซิมการด์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย
  • บริษัท แพลนเน็ท แปซิฟิค แอนด์ ฟอรัม จำกัด โทร. 02-971-1500, 02-521-4549, 092-265-6126
  • email :  sales@planetpacific.com


ต้องการสั่งซื้ออะไรบ้าง คลิ๊ก !!!

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ต้องการสั่งซื้อซิมในราคา 200,350,500,1,000 บาท จะต้องทำอย่างไร โทร. ฝ่ายขาย 02-5214549(Auto)  (มีโปรโมชั่น ฟรีค่าซิม !!!) 


1. ส่งเอกสารนิติบุคคลเพื่อขอใช้บริการซิมการด์  ได้ที่   accountsim@planetpacific.com  หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 02-521-4549
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะส่งแบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการให้ท่านเติมรายะเอียด จำนวน 1 แผ่น  เกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ,จำนวนเบอร์ที่ขอ
    ใช้บริการ และชื่อที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งค่าบริการรายเดือน   
    (ผู้มีอำนาจลงนามในใบคำขอใช้บริการ พร้อมประทับตราและส่งตอบกลับทาง email เท่านั้น)
3. เมื่อได้รับเอกสารนิติบุคคลทาง email เรียบร้อยแล้ว...เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะติดต่อกลับเพื่อประสานงาน
   ในลำดับต่อไป  และทางบริษัทฯจะจัดส่งซิมให้ทาง EMS เท่านั้น.. 
4. ค่าใช้บริการ  (ไม่เก็บล่วงหน้า) ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ   เมื่อท่านใช้บริการเรียบร้อยแล้ว จึงชำระค่าบริการ   

เอกสารสำหรับนิติบุคคล  

1.  หนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน เดือน 
     ขีดฆ่า และระบุ จำนวนซิมที่ขอใช้บริการ ,ระบุอัตราค่าโปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ต้องการ ระบุในเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล
2.  ภ.พ. 20  (ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    ข้อ 1-2 ประทับตราพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

   เอกสารข้อ 1-2 ส่งทาง email เท่านั้น >> accountsim@planetpacific.com  และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่าน

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา  

1. บัตรประชาชน
    ขีดฆ่า และระบุ จำนวนซิมที่ขอใช้บริการ ,ระบุอัตราค่าโปรโมชั่นเหมาจ่ายรายเดือนที่ต้องการ ระบุในเอกสารบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน


×